Atılım OSGB

Apartman ve Sitelere Ceza Gelebilir

Apartman ve Sitelere Ceza Gelebilir

YENİ çıkan bir yasa ile; apartmanlara hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti getiriliyor.

Buna uymayanlara, onbinlerce hatta yüzbinlerce lira ceza kesilecek.

YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

30 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile işverenlere, yeni yükümlülükler getirildi.

Bunlardan biri de apartmanlarla ilgili.

“Kapıcı” çalıştıran apartmanlar ile işçi statüsünde “yönetici” çalıştıran apartmanlara, yeni bir yükümlülük geldi.

Buna göre, apartman yönetimi/kat malikleri kurulunun;

- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için “iş güvenliği uzmanı” ile “işyeri hekimi” çalıştırmaları ya da

- Bu hizmetin tamamını veya bir kısmını, “ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden” hizmet olarak almaları,gerekiyor. Konuyla ilgili ayrıntılar, yakında bir yönetmelikle açıklanacak.

HER AY İÇİN 10 BİN LİRA CEZA

Yukarıda belirtilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını görevlendirmeyen veya bu hizmeti almayan apartman yönetimine/kat maliklerine, görevlendirmediği uzman ve hekim için her ay 5+5=10 bin lira “idari para cezası” uygulanacak.

ÖRNEK: Kapıcı çalıştıran bir apartmanda, yönetimin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini satın alma yoluna gitmediği veya bu nitelikleri taşıyan kişileri çalıştırmadığı tespit edilmiştir.

Bu durumda, her ay işyeri hekimi için 5 bin, iş güvenliği uzmanı için 5 bin lira olmak üzere, toplam 10 bin lira “idari para cezası” kesilecek. Cezanın tutarı yıllık bazda (yani bir yıl boyunca olayın devam etmesi halinde) 120 bin lira olacak. Ceza 120 bin lira ile de sınırlı değil. Daha da artabilecek (6331 sayılı Kanun Md.26/b).

Bu cezaları, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü uygulayacak.

Ceza tutarı, işyerindeki işçi sayısı ile orantılı değil. Örneğin bir işçi çalıştıran apartmana da 100 işçi çalıştıran işyerine de her ay 5 + 5 = 10 bin lira idari para cezası kesilebilecek.

UYGULAMA NE ZAMAN?

Yukarıda açıklanan idari para cezalarının, hangi tarihten itibaren uygulanacağı, apartmanların tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesine bağlı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikle apartmanlar için “tehlike sınıf ve derecesi” belirleyen bir tebliğ yayınlayacak. Buna göre, tehlike sınıfları itibariyle;

- Apartmanlar “az tehlikeli” sınıfında yer alırsa, 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren,

- Apartmanlar “tehlikeli” veya “çok tehlikeli” sınıfta yer alırsa, 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren,yükümlülükler yerine getirilecek. Apartmanların, dışarıdan satın alacağı iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin bedeli, Bakanlar Kurulu’nun karar vermesi halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenebilecek.

Bu uygulamanın, özellikle her ay kesilecek 10 bin liralık ceza yönüyle, gözden geçirilmesinde yarar var.