Atılım OSGB

İlk Yardım Eğitimi

Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak ,22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete ? de yayınlanarak yürürlüğe giren ( 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete?de değişikliği yayınlanan ) İlkyardım Yönetmeliğine göre ilk yardım eğitimi ATILIM OSGB'de verilmektedir.

Madde 16: Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde , her 10 personel için bir olmak üzere, "Temel İlkyardım Eğitimi" almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Temel ilkyardım eğitimi toplam iki günden az, on günden çok olmamak üzere asgari onaltı saat düzenlenir.
İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.
İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 295?inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.


EĞİTİM KONULARI:

1) GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

 • İlkyardım nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • İlkyardımcı kimdir?
 • İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
 • İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
 • İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
 • İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
 • İlkyardımcının özelikleri nasıl olmalıdır?
 • Hayat kurtarma zinciri nedir?
 • İlkyardımcının ABC ? si nedir?

2) HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

 • İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
 • Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
 • Hasta/ yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
 • Hasta /yaralının ilk değerlendirme aşamaları nelerdir?
 • Hasta /yaralının ikinci değerlendirmenin amacı nedir?
 • Olay yerinin değerlendirmenin amacı nedir?
 • Olay yerinin değerlendirmesinde yapılacak işler nelerdir?

3) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NELERDİR?

 • Solunum ve kalp durması nedir?
 • Temel yaşam desteği nedir?
 • Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?
 • Hava yolu tıkanıklığı nedir?
 • Dış kalp masajı nasıl yapılır?
 • Yapay solunum nasıl yapılır?
 • Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
 • Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

4) KANAMALARDA İLKYARDIM:

 • Kanama nedir?
 • Kaç çeşit kanama vardır?
 • Kanamalarda ilk yardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok nedir?
 • Kaç çeşit şok vardır?
 • Şok belirtileri nelerdir?
 • Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok pozisyonu nasıl verilir?

5) YARALANMALARDA İLKYARDIM:

 • Yara nedir?
 • Kaç çeşit yara vardır?
 • Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
 • Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir?
 • Ciddi yaralanmalardan ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
 • Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
 • Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6)YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASI İLKYARDIM

 • Yanık nedir?
 • Kaç çeşit yanık vardır?
 • Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
 • Yanıklar nasıl derecelendirilir?
 • Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nelerdir?
 • Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
 • Sıcak çarpması ilkyardımı nasıl olmalıdır?
 • Donuk belirtileri nelerdir?
 • Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

7) KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM:

 • Kırık nedir?
 • Kaç çeşit kırık vardır?
 • Kırık belirtileri nelerdir?
 • Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
 • Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Burkulma nedir?
 • Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Çıkık nedir?
 • Çıkık belirtileri nelerdir?
 • Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kırık Çıkık ve buruklarda tespit nasıl yapılır?
 • Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Tespit yöntemleri nelerdir?

8) BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM:

 • Bilinç kaybı nedir?
 • Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Koma pozisyonu ( yarı yüzükoyun ? Yan pozisyon) nasıl verilir?
 • Havale nedir?
 • Havale nedenleri nelerdir?
 • Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
 • Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sara krizi (Epilepsi) nedir?
 • Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kan şekeri düşüklüğü nedir?
 • Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?
 • Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
 • Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
 • Göğüs ağrısında ilk yardım nasıl olmalıdır?

9) ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM:

 • Zehirlenme nedir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Zehirlenmelerde genel ilkyardım nelerdir?

10 ) HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

 • Hayvan ısırmaları neden önemlidir?
 • Kedi, köpek ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
 • Deniz canlıların sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11) GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM:

 • Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

12) BOĞULMALARDA İLKYARDIM:

 • Boğulma nedir?
 • Boğulma nedenleri nelerdir?
 • Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
 • Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

13) HASTA /YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

Hasta /yaralı taşımasında genel kurallar nelerdir?
Acil taşıma teknikleri neleridir?
Sürükleme yöntemleri nelerdir?
Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)
Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?
Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?