Atılım OSGB

OSGB Nedir?

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ;

İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere, işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel kuruluşlardır.

50 ve daha fazla sayıda çalışana sahip olan işyerlerinde, 4857 Sayılı İş Kanun gereği olarak, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu vardır.

İşverenler; bu hekim ve uzmanı kendi bünyelerinde istihdam edebilecekleri gibi,

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yetkili OSGB firmalarından bu hizmeti fatura karşılığında temin ederek yükümlülüklerini yerine getirebilmektedirler.

OSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

 • İş Yeri Hekimliği
 • İş Güvenliği Uzmanlığı
 • İlk İşe Giriş Raporu
 • Periyodik Sağlık Raporu
 • Portör Tetkikleri
 • Ağır işlerde çalışanların Sağlık Raporu
 • Gezici Röntgen Cihazı
 • Gezici İş Sağlığı Ünitesi Hizmetleri
  • Odyometri
  • SFT
  • EKG
  • Kan, idrar numune alma