Atılım OSGB

Risk Analizi

Risk Analizi

Tüm işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin yapılmış olması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlük maddesi uyarınca 30.12.2012 tarihi itibari ile zorunlu bulunmakta olup bu tarih dışında belirlenen bir tamamlama süresi bulunmamaktadır. Uygulamaya ilişkin düzenlemeler 29.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan " İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği" ile hüküm altına alınmıştır.

HER RİSK ANALİZİ DOĞRU BİR RİSK ANALİZİ DEĞİLDİR !

Etkin bir Risk Analizi için, öncelikle belirli kavramların çok iyi anlaşılması ve bilinmesi gerekmektedir. Ne yazık ki günümüzde yapılan Risk Analizlerinin neredeyse tamamı ya hatalarla dolu veya eksiktir.Aynı zamanda bu konuda iyi bir uzman olduğunu iddia eden kişiler de sandıkları gibi yetkin değildir. Her işletmenin risk analizi işletmenin şekline ve çalışma biçimine göre farklı yöntem ve metotlarla yapılmak zorundadır.

Risk Analizi Nedir ?

Risk değerlendirme kapsamı içerisinde akla gelebilecek her türlü risk göz önüne alınmaktadır. Böylece çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma sonunda, eğer mevcut riskler var ise bunlar önem sırasına göre sıralanmakta ve işverene bir rapor halinde sunulmaktadır. Firmanın iş akış şemasından giderek yapılan işler, ana ve alt süreçler olarak belirlenir, alt süreçlerde yapılan çalışmalar ve bunlardan kaynaklanacak potansiyel tehlikeler belirlenir.

Risk analizine bağlı, ya da bağımsız ölçümler yapılması gerektiğinde;

 1. Gürültü ölçümü
 2. İşyeri ısı ölçümü
 3. İşyeri aydınlatma ölçümü
 4. İşyeri rutubet ölçümü ve diğer ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Risk Analizini Kim veya Kimler Yapmalıdır ?

Risk değerlendirmesini (analizi) İş Güvenliği Uzmanları tarafından yapılması esastır. Çalışan sayısına göre kurul değişebilmektedir.Her İş Güvenliği Uzmanı Risk Analizi yapabilmektedir gibi bir anlayış söz konusu değildir. Çünkü Risk Analizi ve İş Güvenliği Uzmanlığı bir sertifikadan daha fazlasından ibarettir.Deneyim ve İşin Uzmanlığı sadece o görevde bulunan mühendisleri ilgilendirir. Bir Gıda Mühendisi olan İş Güvenliği Uzmanı makine konusunda çalışan bir fabrikada mevcut risk ve tehlikeleri İş Güvenliği Uzmanı olan bir Makine Mühendisinin öngördüğü şekilde bilmesi çok zordur. Bu yüzden Şirketimiz Risk Değerlendirmesini alanında uzman kadrosuyla çalışmaları ve raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun çözümleri sunmaktadır.

Risk Değerlendirmesi Çalışmalarının İşverenler Açısından Faydaları

 1. Güvenle ve Sağlıkla Çalışma
 2. Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
 3. Uluslar arası saygınlık ve geçerlilik,
 4. Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
 5. İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
 6. Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
 7. Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.
 8. Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermek,
 9. İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmekle, gerekli bakımlarını yaptırmakla, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yaptırmakla, operatör ve bakımcıları eğitmekle,
 10. İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, gerekli her türlü önlemlerin alınması, acil durum organizasyonlarının yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması,

İş Hayatındaki Riskler

İş kazasın geliyorum der
 • İş yerlerinde yapılan işlerden,
 • Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,
 • Kullanılan maddelerden,
 • Her türlü makine ve donanımlardan,
 • İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden,
 • İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,
 • Çevre koşullarından,
 • Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır.