Atılım OSGB

Mühendislik Hizmetleri

Teknik kontroller

 • Periyodik kontroller
 • İşyeri ortam ölçümleri
 • Gürültü ölçümleri
 • Gürültü haritası
 • Titreşim ölçümleri
 • Aydınlatma ölçümleri ? Gündüz
 • Aydınlatma ölçümleri ? Gece
 • Termal konfor ölçümleri
  • Sıcaklık ölçümleri
  • Nem ölçümleri
  • Hava akım hızı ölçümleri
 • Toz ölçümleri
 • Gaz ve buhar ölçümleri

Ortam Ölçümleri

Risk ekibi olarak İSG Tüzüğü, Gürültü Yönetmeliği, Titreşim Yönetmeli ve diğer İSG Mevzuatları gereği yapılması zorunlu olan tüm ölçüm ve analiz hizmetlerini vermekteyiz. İş güvenliği açısından ortam ölçümleri ve bu değerlerin analiz edilmesi ve daha sonrasında eğer tehlike oluşturan bir durum var ise önlem almak gerekir.Bu önlemlerin çeşitli yöntemleri vardır siz en uygun olanını secmelisiniz.Bu yüzden ortam ölçün analizlerini önemi ve doğru kullanılması gerekmektedir.

Gürültü Ölçümü

İşyeri Gürültü Haritası Çıkarılması

İş yerlerinde çeşitli makine, elektrikli, pnömatik ve hidrolik tezgahlar, işyerlerinde kullanılan taşıtlar gürültüye neden olmaktadır. Bu nedenle 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı R.G.de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gürültü Yönetmeliği" nde belirtilen işyeri çalışanlarının günlük ve haftalık gürültü maruziyet düzeylerinin ölçümü yapılmak zorundadır. Gürültü haritaları çıkartılarak, işyerinde tedbir alınması gereken, yoğun olarak gürültüye maruz kalınan noktaların görülmesi kolaylaşmaktadır. Çalışma ortamındaki gürültü düzeyini ölçmek için ses seviye ölçerleri, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini ölçmek için ise dozimetreler kullanılmaktadır.

Toz Ölçümü

Tozlu ortamların zararları

Hava veya baska bir gaz içinde karışım halinde bulunan, tanecik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı tanecikler toz olarak sınıflandırılmaktadır. İşyerlerinde, görüş alanını kısıtlayan ve iş verimini düşüren toz meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve orada birikerek pnömokonyoz denilen hastalığa neden olan tozların tape büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır.
Maden ocaklarından çıkarılan taşlar, kömür, cevher gibi maddelerin elde edilmesi; tahta, ağaç, tahıl, mineraller, metaller vb. malzemelerin taşınması, doldurulma ve boşaltılması, taşlanması, püskürtülmesi, öğütülmesi vb.işler sonucu meydana gelen tozun kontrol altına alınması ve periyodik olarak kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

Gaz Ölçümü

Gazlı ortamın etkileri

İşyerlerindeki prosesler sırasında gazlar ortama yayılmaktadır. İşverenler, etkili bir havalandırma sistemi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmekle yükümlüdürler. Bu nedenle, işyeri ortam havasında bulunan gazların ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir.Genellikle demir-çelik, Petro-kimya, plastik, boya ve kaynak işlerinin yapıldığı işletmelerde, dökümhaneler vb. işyerlerinde bu sorun mevcuttur.

Titreşim Ölçümü

Titreşimli ortamın etkileri

Endüstride titreşim (vibrasyon) analizi ile makinaların arızalarının önceden tespitine yönelik ölçümler yapılmaktadır. Makina bakımında temel olarak yapılan işlem, sağlıklı durumdaki bir makinanın titreşim seviye kaydının, belli periyotlar da yapılan ölçümlerde alınan kayıtlarla karşılaştırılmasından ibarettir.

Aydınlık Ölçümü

Makina bakımında temel olarak yapılan işlem, sağlıklı durumdaki bir makinanın titreşim seviye kaydının, belli periyotlar da yapılan ölçümlerde alınan kayıtlarla karşılaştırılmasından ibarettir.İş yerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. Bir iş ortamında aydınlatma gereksinimi, yapılan işlerin özelliklerine, işin özellikleri nedeniyle detay algılama gibi kriterlere bağlıdır.